Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
Přístrojové potápění

Přístrojové potápění bylo v Řecku z důvodu ochrany podvodního ekosystému a archeologických památek dlouho značně omezováno. V současné době upravuje v Řecku potápění zákon č. 3409/2005. Ten stanovuje, že potápění je zakázáno v oblastech:
- kde jsou archeologická naleziště nebo se na nich nacházejí antické památky
- kde je křehký ekosystém
- kde jsou plavební dráhy nebo kotviště lodí
- která jsou využívána ozbrojenými složkami
- kde se půjčují rekreační motorové čluny a do vzdálenosti 100 metrů od jejich výchozího místa
- kde je to zákonem, nebo jinou normou zakázáno (chráněná území)
- kde jsou taženy podvodní kabely nebo jiná obecně prospěšná zařízení
- kde je potápění zakázáno přístavní policií

Dále je zakázáno noční potápění, resp. potápění mezi jednou hodinou po západu slunce a jednou hodinou před východem slunce (pozor na různé časové zóny v různých částech Řecka!!!). Noční potápění mimo zakázané hodiny, je možné pouze na základě povolení přístavní policie (hovorově „port police“ oficiálně „Hellenic coast guard“ - Λιμενικό Σώμα), do jejíž jurisdikce daná lokalita spadá.
Jiná pravidla platí pro provozovatele potápěčských základen a škol, která mají stálé povolenky, například na konkrétní dny a mimo ně mají pouze ohlašovací povinnost (pošlou na přístavní policii datum a počet lidí, kteří půjdou pod vodu).

Při potápění s přístrojem je zakázáno pod vodou lovit ryby nebo jiné tvory a cokoliv z vody vynášet.

Není povoleno sólové potápění, tedy potápění bez doprovodu druhého potápěče.

Při potápění ze člunu musí být člun označen vlajkou Alfa anebo potápěčskou vlajkou (červenou s diagonálním bílým pruhem).
Při ponorech do vzdálenosti větší než 50 metrů od břehu musí být potápěč (nepotápí-li se ze člunu, viz výše), označen na hladině bójí s potápěčským znakem nebo vlajkou.