Anketa

Zajímáte se o potápění?
 
ostrov Othoni – vrak Dartaian

Dartaian byla nákladní loď přepravující cement z Itálie do Řecka. Přesné údaje o jejím potopení však chybí. Ví se jen, že se potopila někdy v sedmdesátých letech dvacátého století. Osudnou se jí stala kombinace nepřízně počasí a selhání motoru, kdy neovladatelná loď nasedla na útesy. Tak zůstala několik měsíců, dokud nápory moře a hmotnost nákladu nezpůsobily rozlomení trupu, v důsledku čehož se Dartaian sesul z útesu na dno, kde spočívá dodnes.
 
Ponor na vrak začíná v hloubce osmi metrů, kde se nachází to, co zbylo z přídě. Odtud následuje prudké klesání podél torza přední části paluby opírající se o skálu, až do hloubky dvaceti metrů, kde začíná nejzachovalejší část vraku sedící na dně. S jistou nadsázkou lze říci, že vrak zaujal polohu připomínající hokejku.
 
Paluba, jež je v hloubce 24-28m, je v různém stádiu rozpadu. Někde je relativně zachovalá, jinde zcela propadlá, takže rozhodně nebrání výhledu do podpalubí na pytle s cementem, resp. na ztvrdlý cement ve tvaru pytle, zatímco z pytlů jako takových už nic nezbylo.
Okolní dno je v hloubce 32 metry.